Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.eu

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 04/4
Betreft Etat belge / De La Fuente 2 24.10.05
Nat. Rechter Cass. Belgique
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 24-10-2005
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 24-10-2005
conclusie van de advocaat-generaal NL 07-06-2005
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR