Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 05/3
Betreft D'Ieteren / BBM (Executive)
Nat. Rechter Appel Bruxelles
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 29-06-2006
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 29-06-2006
conclusie van de advocaat-generaal NL 24-01-2006
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR