Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 95/2
Betreft Europabank / Banque de l'Europe
Nat. Rechter Arr. Luxembourg
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 20-12-1996
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 20-12-1996
conclusie van de advocaat-generaal NL 27-02-1996
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR