Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 96/2
Betreft Beaphar / Nederma
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 19-12-1997
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 19-12-1997
conclusie van de advocaat-generaal NL 28-04-1997
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR