Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 02/3
Betreft Nauta / Nysingh
Nat. Rechter Hof Arnhem
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 12-05-2003
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 12-05-2003
conclusie van de advocaat-generaal NL 28-03-2003
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR