Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 80/5
Betreft Mutualité socialiste / Royale Belge
Nat. Rechter Cass. Belgique
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 09-07-1981
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 09-07-1981
conclusie van de advocaat-generaal NL 27-05-1981
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR