Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 06/3
Betreft Electrolux / SOFAM
Nat. Rechter Cass. BelgiŽ
Inzake Tekeningen of modellen - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 22-06-2007
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 22-06-2007
conclusie van de advocaat-generaal NL 19-12-2006
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR