Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 95/1
Betreft Hotelkosten - F. Pollefeys
Remboursement des frais d'hôtel - F. Pollefeys
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 23-05-1996
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 23-05-1996
conclusie van de advocaat-generaal NL 30-09-1995
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR