Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 98/5
Betreft Beschikking tot doorhaling - J.L. Vlamynck
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 22-02-1999
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 22-02-1999
conclusie van de advocaat-generaal NL 12-12-1998
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR