Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 08/2
Betreft Vlaams Gewest/Winthagen-Smink
Nat. Rechter Hof Antwerpen
Inzake Dwangsom
Datum arrest 17-12-2009
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 17-12-2009
conclusie van de advocaat-generaal NL 27-01-2009
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR