Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 08/1
Betreft Jtekt Corporation/Jacobs Trading-BOIE
Nat. Rechter Hof Brussel
Inzake Intellectuele eigendom
Datum arrest 26-06-2009
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 26-06-2009
conclusie van de advocaat-generaal NL 17-11-2008
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR