Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 10/7
Betreft Intres Belgium N.V./B.O.I.E.
Nat. Rechter Hof Brussel
Inzake Intellectuele eigendom
Datum arrest 06-10-2011
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 06-10-2011
conclusie van de advocaat-generaal NL 30-03-2011
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR