Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 11/2
Betreft College van gedeputeerde staten van Frylân/Stichting De Faunabescherming
La députation provinciale de Frise/ La fondation De Faunabescherming
Nat. Rechter Raad van State Nederland - Conseil d'Etat des Pays-Bas
Inzake De jacht en vogelbescherming
Datum arrest 22-03-2013
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 22-03-2013
conclusie van de advocaat-generaal NL 16-03-2012
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR