Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 83/2
Betreft Visser / Centraal Beheer
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 23-10-1984
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 23-10-1984
conclusie van de advocaat-generaal NL 15-05-1984
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR