Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 83/4
Betreft O.M. en Unbas / De Laet
Nat. Rechter Hof Brussel
Inzake Tekeningen of modellen - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 23-12-1985
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 23-12-1985
conclusie van de advocaat-generaal NL 11-12-1984
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR