Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 84/5
Betreft Van der Graaf / Agio
Nat. Rechter Arr. Amsterdam
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 25-09-1986
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 25-09-1986
conclusie van de advocaat-generaal NL 02-06-1986
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR