Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 77/2
Betreft Dejaiffe-Dubois /Preval
Nat. Rechter Comm. Bruxelles
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 09-02-1978
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 09-02-1978
conclusie van de advocaat-generaal NL 10-11-1977
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR