Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 87/10
Betreft O.M. / D'Hooge
Nat. Rechter 1e aanl. Kortrijk
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 20-12-1988
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 20-12-1988
conclusie van de advocaat-generaal NL 19-04-1988
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR