Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 88/2
Betreft Z.V.A. / Van Asselt
Nat. Rechter Arr. Zwolle
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 20-10-1989
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 20-10-1989
conclusie van de advocaat-generaal NL 17-04-1989
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR