Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 89/4
Betreft Abeille-Paix / Niemants
Nat. Rechter Appel Bruxelles
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 27-05-1991
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 04-12-2008
conclusie van de advocaat-generaal NL 20-02-1991
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR