Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 89/9
Betreft Focus Veilig / Lincoln Electric 1 30.11.90
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 30-11-1990
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 30-11-1990
conclusie van de advocaat-generaal NL 24-01-1983
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR