Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 90/5
Betreft Medjahri / Nederlandse Staat
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Personenverkeer - beschikking M/P (67) 1
Datum arrest 15-04-1992
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 15-04-1992
conclusie van de advocaat-generaal NL 08-10-1991
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR