Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 90/7
Betreft Nat. Nederlanden / Waarborgfonds
Nat. Rechter Arr. Den Haag
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Benelux-overeenkomst
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 11-06-1991
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 11-06-1991
conclusie van de advocaat-generaal NL 24-01-1991
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR