Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
       
 
Nieuwsbericht

Maatregelen in verband met de Corona crisis

 

In verband met de verspreiding van het Coronavirus is de griffie vooralsnog niet alle dagen geopend. Wel blijft de griffie telefonisch en digitaal bereikbaar.

Voor het deponeren van processtukken geldt gedurende deze periode het volgende.

Processtukken kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus van de griffie. Deze wordt elke dag gelicht, maar, anders dan in het Reglement van Orde wordt verondersteld, niet steeds aan het begin van de werkdag. Daarom wordt de deponering van een processtuk in de brievenbus van de griffie geacht te zijn geschied daags voor de lichting van deze brievenbus. U wordt verzocht om alleen de nieuwe processtukken in de brievenbus te deponeren en het volledige dossier (processtukken plus bijlagen) elektronisch toe te zenden aan de griffie.