Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
 

SAMENSTELLING VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF    -    14/03/2017

EERSTE KAMER - ZETEL

 1. De heer M.V. Polak, président (NL)
 2. Madame E. EICHER, premier vice-prsident (L)
 3. Monsieur J. de CODT, second vice-président (B)
 1. Mevrouw A.M.J. van BUCHEM-SPAPENS, raadsheer (NL)
 2. De heer C.A. STREEFKERK, raadsheer (NL)
 3. De heer E. DIRIX, raadsheer (B)
 4. Monsieur J.-C. WIWINIUS (L)
 5. Monsieur F. DELAPORTE, conseiller (L)
 6. Mevrouw B. DECONINCK, plv. raadsheer (B)
 1. Monsieur B. DEJEMEPPE, conseiller suppléant (B)
 2. De heer M.V. POLAK, plv. raadsheer (NL)
 3. De heer V. van den Brink, plv. raadsheer (NL)
 4. Monsieur M.REIFFERS, conseiller suppléant (L)
 5. Madame O. PAULY, conseiller suppléant (L)
 6. De heer M.J. KROEZE, plv. raadsheer (NL)
 7. Madame M.L. MEYER, conseiller suppléant (L)
 8. Monsieur G. Jocqué, conseiller suppléant (B)
 9. Madame M.-C. ERNOTTE, conseiller suppléant (B)

TWEEDE KAMER - ZETEL

 1. Madame M.F. CARLIER, président(B)
 2. Mevrouw A.D. KIERS-BECKING, eerste vicepresident (NL)
 3. De heer S. GRANATA, rechter (B)
 4. Mevrouw R. KALDEN, rechter (NL)
 5. Madame N. HILGERT, juge (L)
 6. Madame C. BESCH, juge (L)
 1. De heer S.J. SCHAAFSMA, plv. rechter (NL)
 2. Mevrouw J.I. VREESE-ROOD, plv. rechter (NL)
 3. Monsieur Th. SCHILTZ, juge suppléant (L)
 4. ... (B)

PARKET - PARQUET

 1. Monsieur A. HENKES, premier advocat-général (B)
 2. De heer F.F. LANGEMEIJER, advocaat-generaal (NL)
 3. Monsieur J. PETRY, avocat général (L)
 1. De heer B.J. DRIJBER, plv. advocaat-generaal (NL)
 2. Monsieur M. HARPES, avocat général suppléant (L)
 3. Mevrouw R. MORTIER, plv. advocaat-generaal(B)

GRIFFIE - GREFFE

De heer A. van der NIET, griffier (NL)

05/10/2020