Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
       
 
Nieuwsbericht

Samenwerkingsprotocol inzake wetenschappelijke bijstand Benelux-Gerechtshof

 

Op 24 oktober 2014 trad het Samenwerkingsprotocol inzake wetenschappelijke bijstand tussen het Benelux-Gerechtshof en zijn parket enerzijds en de Hoge Raad der Nederlanden, het Hof van Cassatie van het Koninkrijk België en het Cour supérieure de justice van het Groothertogdom Luxemburg anderzijds in werking.

Dit protocol maakt het mogelijk dat magistraten van de drie voormelde hoogste rechtscolleges en hun parket, die het Benelux-Gerechtshof en zijn parket vormen, ook gebruik kunnen maken van de documentatie- en onderzoeksdiensten van de andere hoogste rechtscolleges dan die waartoe zij respectievelijk behoren. Zodoende wordt de capaciteit waarover de drie nationale rechtscolleges beschikken optimaal ingezet ten behoeve van het Benelux-Gerechtshof, dat als taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de partnerlanden van de Benelux Unie. De bedoeling is dat dankzij deze krachtenbundeling de afhandeling van voor het Benelux-Gerechtshof aanhangige zaken door een mogelijk versneld onderzoek wordt bespoedigd en de in Benelux-verband vastgestelde arresten nog meer aan relevantie winnen.