Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
         
 
Welkom bij het Benelux-Gerechtshof
Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege samengesteld uit magistraten van de hoogste rechtscolleges van de drie Beneluxlanden, dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Beneluxlanden en betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling.
>>> meer info
 
Rechtsregels
Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd om rechtsregels uit te leggen die aan de 3 landen gemeenschappelijk zijn. De website bevat een overzicht van deze rechtsregels.
>>> lijst van de rechtsregels
 
Arresten en conclusies van rechtszaken
De website bevat een overzicht van alle rechtszaken bij het Benelux-Gerechtshof. U kunt de arresten en conclusies van deze rechtszaken consulteren.
>>> lijst van arresten en conclusies
 
Nieuws
 
01-06-2018
Benelux-Gerechtshof vanaf 1 juni centrale beroepsinstantie tegen beslissingen Benelux-Bureau Intellectuele Eigendom
>>> meer info
 
 
01-12-2016
Vanaf 1 december uitbreiding bevoegdheden Benelux-Gerechtshof
>>> meer info
 

24-10-2014
Samenwerkingsprotocol inzake wetenschappelijke bijstand Benelux-Gerechtshof

>>> meer info
 

21-05-2014
Nieuw Benelux-Protocol Intellectuele Eigendom bespaart ondernemingen kosten en tijd.

>>> meer info
 

15-10-2012
Protocol voor uitbreiding bevoegdheden Benelux-Gerechtshof ondertekend

>>> meer info
 
Nuttige documenten
Een aantal documenten beschrijven de werking van het Benelux-Gerechtshof. Deze documenten kunt u op deze website bekijken en downloaden.
>>> meer info
 
Benelux-Gerechtshof
De Griffie van het Benelux-Gerechtshof is gevestigd in het gebouw van het Secretariaat Generaal van de Benelux