Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.eu

 
 

SAMENSTELLING VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF    -    2013- 2016

ZETEL – SIEGE

 1. Monsieur G. SANTER, président (L)
 2. Monsieur J. DE CODT, premier vice-prsident (B)
 3. De heer E.J. NUMANN, tweede vice-president (NL)
 1. Mevrouw A.M.J. van BUCHEM-SPAPENS, rechter (NL)
 2. De heer C.A. STREEFKERK, rechter (NL)
 3. De heer E. DIRIX, rechter (B)
 4. Monsieur A. FETTWEIS, juge (B)
 5. Madame I. FOLSCHEID, juge (L)
 6. Monsieur J.-C. WIWINIUS, juge suppléant (L)
 1. Mevrouw H.A.G. SPLINTER-van KAN plv. rechter (NL)
 2. De heer A.H.T. HEISTERKAMP, plv. rechter (NL)
 3. De heer P. MAFFEI (B), plv. rechter
 4. Monsieur B. DEJEMEPPE, juge suppléant (B)
 5. De heer M.V. POLAK, plv. rechter (NL)
 6. Mevrouw B. DECONINCK, plv. rechter (B)
 7. Monsieur N. EDON, juge suppléant (L)
 8. Madame E. EICHER, juge suppléant (L)
 9. De heer A. SMETRYNS (B)
 10. Monsieur M. REIFFERS (L)

PARKET - PARQUET

 1. De heer F.F. LANGEMEIJER, eerste advocaat-generaal (NL)
 2. Monsieur J. PETRY, avocat général (L)
 3. Monsieur A. HENKES, avocat général (B)
 1. De heer L. TIMMERMAN, plv. advocaat-generaal (NL)
 2. Monsieur M. HARPES, avocat général suppléant (L)
 3. De heer D. THIJS, plv. advocaat-generaal(B)

GRIFFIE - GREFFE

De heer A. van der NIET, hoofdgriffier (NL)

14/03/2017